โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
84 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
เบอร์โทรศัพท์ 0895754456
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญพักตร์ เพชรอาวุธ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ : 0834131812
อีเมล์ : phenphak 2522@gmail.com
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,21:34  อ่าน 135 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้และพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านและการเขียนมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2559,21:34   อ่าน 135 ครั้ง