โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
84 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
เบอร์โทรศัพท์ 0895754456
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุระ ธีรวัฒนกร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ