โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
84 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
เบอร์โทรศัพท์ 0895754456
ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบครูอัตราจ้าง
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
ตำแหน่งว่าง จำนวน 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์
สิทธิประโยชน์ -
ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิชาคณิตศาสตร์
2) มีระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
3) มีความประพฤติดี เสียสละ อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ

3. การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะ สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 20-27 ธันวาคม 2556 เว้นวันหยุดราชการ
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2557,14:59   อ่าน 285 ครั้ง