โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
84 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
เบอร์โทรศัพท์ 0895754456
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป.มค. 2 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กลุ่่ม พัฒนาวิชาก
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย 2559  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป.มค. 2 เป็นเจ้าภาพแข่งขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย กลุ่่ม พัฒนาวิชาการที่ 7
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้องเจ้าภาพคอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้องเจ้าภาพคอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
บรรยากาศการลงทะเบียนเข้าแข่่งขันของนักเรียนทั้ง16 โรงเรียนของกลุ่่ม 7
คณะครูโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้องเจ้าภาพคอยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง นายบุญทอม บุญยรัตน์กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
บรรยากาศการแข่่งขันทักษะภาษาไทย
บรรยากาศการแข่่งขันทักษะภาษาไทย
บรรยากาศการแข่่งขันทักษะภาษาไทย
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2559,22:22   อ่าน 213 ครั้ง