โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
84 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
เบอร์โทรศัพท์ 0895754456
ภาพกิจกรรม
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน
วันที่ 30 มีนาคม -  วันที่ 1 เมษายน 2559 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน โครงการตามแนวพระราชดำริ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมถวายราชสักการะบูรพมหากษัตริย์ไทยอุทยานราชภักดิ์  จ. ประจวบคีรีขันธ์
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบัวคูศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2559,14:56   อ่าน 110 ครั้ง