โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
84 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
เบอร์โทรศัพท์ 0895754456
ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้น4-6 อบรม English camp 2014
นักเรียนชั้น4-6 อบรม English  camp 2014  For prathom 4-6 students at Peer center  phayakkhaphumpisai  Mahasarakham  Primary Education  survice  Area Office 2
 17-18 July 2014
นักเรียนและครูร่วมกิจกรรมอบรบค่ายภาษาอังกฤษกลุ่มพัฒนาการศึกษากลุ่มที่7 ณ โรงเรียนบ้านสระบาก
ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกและมีความสุข
นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายอังกฤษอย่าง happy
นักเรียนร่วมกิจกรรมค่ายอังกฤษอย่าง happy
ครูผู้รับผิดชอบ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2557,14:49   อ่าน 255 ครั้ง