โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
84 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
เบอร์โทรศัพท์ 0895754456
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                             วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
                                           เป็นเลิศทางวิชาการ   มีมาตรฐานการศึกษาชาติ   
                                         เปรื่องปราชญ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
                                                                  เคียงคู่รู้ค่าวัฒนธรรมไทย
                                  ปรัชญา/สุภาษิต

                             วิชชา  สุวณ.  เนหิ   ปรมภวา         หมายถึงวิชา   มีค่ายิ่งกว่าทอง