โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
84 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
เบอร์โทรศัพท์ 0895754456
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                    เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
 
                                     หนองบัวคูอยู่ไกลแต่ใจมั่น              จะสร้างสรรค์ส่องทางการศึกษา
                      จะสร้างชาติแดนไกลด้วยปัญญา           ให้ก้าวหน้าทั่วกันตลอดกาล
                      เหลือง น้ำเงิน รวมใจใสสว่าง               พานำทางแห่งปัญญาให้กล้าหาญ
                     สู้อธรรมนำทางอย่างเนิ่นนาน                ให้บุตรหลานพี่น้องรุ่งเรืองพลัน
                            มามุ่งมั่นรวมกันสรรค์สร้างชาติ         เด็กฉลาดชาติเจริญอย่าหยามหยัน

                     บคส. นามย่อรู้รวมกัน                          ร่วมฝ่าฟันศัตรูสู่ปัญญา

                     ข้าศึกคืออักษรที่เขียนอ่าน                    จะฝ่าฟันมั่นหมายได้ศึกษา

                    อยู่ที่นี่  เรียนที่นี่ ฝึกวิชา                       เก่งความรู้  เก่งกีฬา  ก้าวหน้าเอย