โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
84 หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู  ตำบลหนองบัวแก้ว  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
เบอร์โทรศัพท์ 0895754456
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                                       ธงสีประจำโรงเรียน  
                                                         สีเหลืองน้ำเงิน

                                            สีเหลือง    หมายถึง    มีคุณธรรม

                         สีน้ำเงิน    หมายถึง    ความรักชาติ  ความเข้มแข็ง